Målet er, at deltagerne:

 • Får øget viden om ADHD.
 • Får indsigt i og accept af egen situation - hvilke begrænsninger er der i hverdagen, hvilken støtte har jeg brug for, og hvilke redskaber kan jeg have nytte af?
 • Bliver bedre til at formidle egne behov i forhold til netværk og støttepersoner.
 • Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare strategier for at håndtere egen livssituation, bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmarkedet.
 • Får et rum for udveksling af viden og erfaringer som grundlag for fælles læring.


Kursets indhold

Kurset følger et fast koncept, hvor vi underviser i et nyt tema hver kursusgang. Vi præsenterer konkrete redskaber til håndtering af hverdagens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad er fastlagt på forhånd, vil deltagernes egne erfaringer indgå som en væsentlig del af undervisningen, og være med til at forme de enkelte temaer.

Temaer, der tages op på kurset:

 • ADHD-diagnosen
 • Min egen ADHD
 • Hjernens indretning
 • Mål og retning
 • Vaner og rutiner
 • Stresshåndtering
 • Energiregnskab
 • Hverdagsstyring
 • Omstilling og fleksibilitet
 • Samspil med andre
 • Selvvalgt tema

Form

Kursusformen vil være en blanding af oplæg fra undervisere og fælles erfaringsudveksling.

Der er to hold, som hver kan have 8 deltagere og varer 3 lektioner 1 gang om ugen, i alt 12 undervisningsgange.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsforløb Forår 21

Sådan får du adgang til kurset

Inden du starter skal du til en visitationssamtale. Ring på telefon 41 85 85 42 og bestil tid til en samtale