Tre undervisningsgange om de udfordringer det giver at være partner til en voksen med ADD/ADHD

1. gang: Viden om ADD/ADHD og indsigt i hvordan det opleves at leve med ADD/ADHD.

2. gang: Hvad kan der være på spil i relationen - risikoen for konflikter og misforståelser, der på sigt kan være meget opslidende i forholdet.

3. gang: Kommunikation og samarbejde -

hvordan støtter man op og samarbejder om hverdagens udfordringer.
På kurset lægger vi stor vægt på mulighed for sparring og erfaringsudveksle med andre i en lignende situation.

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra underviserne og fælles erfaringsudveksling.

 

Pladserne besættes efter først til mølle princippet.