Målgruppe

Dette kursus er for dig, der har været ramt at stress, angst, depression eller har en adhd-diagnose, og som oplever at have kognitive vanskeligheder, selvom grundtilstanden er velbehandlet.

De processer og funktioner, der ofte vil være påvirket, er hjernens styringsfunktioner:
opmærksomhed og koncentration, hukommelse, planlægning og overblik.

Du skal som kursist være indstillet på at arbejde og eksperimentere med forskellige redskaber og metoder imellem undervisningsgangene.

Mål for kurset

 • At du bliver klogere på, hvordan din
  tænkehjerne fungerer.
 • At du får indblik i, hvad der fremmer, og hvad
  der bremser de kognitive funktioner.
 • At du kortlægger, hvilken betydning, de
  kognitive vanskeligheder har i netop din
  hverdag.
 • At du afprøver forskellige metoder og
  redskaber til at støtte og aflaste hjernen i dens
  arbejde.
 • At du bliver klogere på dine egne
  ”boostere og bremser”.
 • At du bliver i stand til at identificere dit eget
  “indre kompas”.

Indhold

Gennem undervisningen får du indblik i den
sidste nye viden om, hvordan hjernen arbejder, og
hvad der sker, når de kognitive funktioner er
ramt. Først og fremmest vil vi sammen afprøve
metoder til at træne, støtte og aflaste de kognitive
funktioner.
Udgangspunktet er:
Små ændringer skaber store forandringer!

Form

Vi veksler mellem oplæg fra læreren og fælles
diskussion på holdet ud fra kursisternes egne
erfaringer.
Hver gang arbejder vi med individuelle øvelser
og opgaver til hjemmetræning.
Holdet er tænkt som en øvebane, hvor
deltagerne støtter og inspirerer hinanden. Det
kan være svært selv at holde ved, når nye ting
skal indarbejdes. Her kan det være en stor
hjælp med en feedback-gruppe, der støtter,
opmuntrer og deler erfaringer.

Praktisk information

En underviser og højst seks kursister.
Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.