Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden.

Imellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

Tilbuddets indhold

Indholdet skifter mellem korte teoretiske oplæg, debat og øvelser fra bl.a. positiv psykologi og mindfulness. Vi inddrager også nyere tilgange fra ”medfølelsesfokuseret tilgang” og ”ACT” (Acceptance and Commitment Therapy) og træner dette i forhold til os selv.

Vægten ligger på forskellige delemner fra gang til gang, fx:

  • Vaner der fremmer livsglæden.
  • Balancen mellem hvad der nærer, og hvad der tærer.
  • Hvad gør dig godt? Og hvordan får du mere af det?
  • De tre følelsesregulerende systemer og hvordan du kan blive mere medfølelesesorienteret i forhold til dig selv.
  • Find sprækkerne i hverdagen, hvor livsglæden kan pible frem.
  • Lær at sige ”pyt”.
  • Lidt om mindfulness og accept.
  • Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
  • Aktiviteter, hvor vi i praksis kan afprøve noget af det, vi arbejder med. Det kan være på skolen eller ude i byen.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.