På kurset bliver du klogere på, hvordan du kan inddrage mindfulness i hverdagen for at finde større indre ro og balance.

I mindfulness lærer du at komme mere til stede i dig selv, så du ikke bliver så bundet af negative og deprimerende tanker. Du træner dig i at være fuldt til stede i det nu, du er i. For eksempel når du spiser, når du taler med andre, i hverdagslivets aktiviteter og i pauserne.

Vi træner små meditationer og indsigt, så du skal være indstillet på at afprøve meditationsøvelser og andre øvelser, forholde dig til korte oplæg og udveksle erfaringer med de andre på holdet.

Imellem undervisningsgangene har du hjemmearbejde, hvor du afprøver og træner det at være mindfuld. Dette er vigtigt, hvis du ønsker forandringer.

Om mindfulness

Mindfulness er et begreb, som dukker op i mange sammenhænge disse år. I psykiatrien bliver mindfulness i dag brugt sammen med kognitiv behandling og positiv psykologi, især i behandlingen af stress, angst og langvarige depressioner.

Tilbuddets indhold

På kurset veksler vi mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Vi afprøver og træner også forskellige meditationer, som er en del af en mindfulnesspraksis.

Vi arbejder med:

  • Begrebet ”mindfulness”.
  • Meditationsøvelser.
  • Begrebet ”accept”.
  • At leve værdibaseret – hvad vil det sige?
  • Dialog og erfaringsudveksling.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.