Kreativ og terapeutisk skrivning kan være en vej til større selvindsigt, personlig styrkelse og livsglæde. Undersøgelser viser, at vi, ved at skrive om vores inderste tanker og følelser, kan styrke både kreativitet og hukommelse og vores psykiske og fysiske helbred og robusthed. Bl.a. har det vist sig at være et godt redskab i forhold til angst og depression.

På kurset undersøger du, hvordan du kan bruge skrivningen til at blive klogere på dig selv og din indre ”bagage”, og hvordan dine drømme og ressourcer kan blive en del af vejen videre.

Du skal have vilje og lyst til at sætte ord på problemer og glæder og ny erkendelse. Du skal være indstillet på at dele dine resultater og personlige overvejelser med de andre på holdet og, så vidt muligt, selv at skrive videre fra gang til gang.

Målet er, at du kan bruge det, du får med dig, til at:

 • Få den kreative proces og fordybelse ind i din hverdag.
 • Blive klogere på dig selv og få en klarere følelse af mål og mening med dit liv.
 • Afdække det psykisk svære, bearbejde tanker og situationer og finde løsninger.
 • Styrke dit selvværd og mærke glæden ved at skabe noget og dele det med andre.

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.

 


Tilbuddets indhold

Hovedvægten ligger på at skrive. Derudover inddrager vi andre kreative udtryk som at tegne og male, og vi skyder genvej gennem sanserne til de følelser, der (endnu) ikke har sprog. Vi kan bl.a. arbejde med digte og små fortællinger, livshistorier og dagbog, collage, tegning og andre billedudtryk.

Du får redskaber og inspiration til f.eks. at:

 • Bruge skrivning og andre kreative udtryk til selvindsigt, personlig styrkelse og selvaccept.
 • Finde din egen måde at udtrykke dig på, som kommunikation med både dig selv og andre mennesker.
 • Finde veje til ny erkendelse.

Vi veksler mellem:

 • Øvelser som inspiration og læring, hvor øvelserne fokuserer på den personlige proces. Metoder og virkemidler fra bl.a. skrivningens ”værktøjskasse” inddrages i processen.
 • Samtale om holdets tekster m.m. og det, de sætter i gang.
 • Sanseindtryk fra ture i by og natur (udstillinger, teater, skov m.m.).
 • Eksempler fra litteraturen og billedkunsten m.m.
 • Teori og viden om virkningen af at udtrykke sig kreativt.


Evaluering og dokumentation

Sideløbende med den kreative udfoldelse sætter vi tid af til en slags dagbog, hvor du i ord og billeder reflekterer over din kreative og din personlige udvikling. I slutningen af kurset samler du op på dagbogen og det, du har lavet i forløbet. Du laver din egen plan for, hvad der skal ske efter kurset, og hvordan du vil tage din nye indsigt og kunnen med dig videre i dit liv. Som en del af dine refleksioner evaluerer du undervejs og sidst i kurset i samtaler med underviserne.