Vores kurser bygger på en tilgang, hvor vi, med udgangspunkt i den nyeste viden og deltagernes personlige erfaringer, forsøger at undersøge, hvad det betyder for den enkelte at have en ADHD- eller ADD-diagnose.

Vores tilgang binder sig ikke til en bestemt forståelse af ADHD - vi forsøger at give kursusdeltagerne mulighed for at undersøge og reflektere over, hvilke særlige udfordringer ADHD-diagnosen kan give i hverdagen og hvad det kan betyde for selvforståelse.

Det overordnede formål med kurserne er, at deltagerne får mere energi og overskud i hverdagen, så de i højere grad kan finde en meningsfuld plads i livet med fx arbejde, uddannelse eller privatliv.

På alle kurserne arbejder vi med to spor:

  1. Det første spor handler om erkendelse og accept af de udfordringer man møder i hverdagen. Når man har fået stillet en ADHD-diagnose er der ofte behov for en ny-orientering i forhold til, hvordan man lever sit liv uanset om det handler om arbejde, uddannelse eller privatliv. Der kan være behov for at tænke anderledes om sig selv og træffe nye valg i livet.
  2. Det andet spor handler om at udvikle og afprøve konkrete redskaber og strategier til brug i hverdagen i forhold til at håndtere de udfordringer man møder. Disse redskaber og strategier vil ofte være meget personlige og kan tit være anderledes end dem andre benytter.
    På alle kurserne arbejder vi med begge spor, men med forskellige perspektiver og forskellig intensitet.

Det er gratis at deltage på kurserne, hvis du bor i Aarhus Kommune.