Målet på kurset er, at du får:

  • Viden om ADHD
  • Indsigt i, hvordan det opleves at leve med ADHD
  • Indsigt i, hvad der kan være på spil i relationen mellem den voksne med ADHD og pårørende
  • Mulighed for sparring med andre pårørende.

Kursets indhold

Kurset består nogle temaer, der danner udgangspunkt for erfaringsudveksling. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få sparring på de udfordringer det kan give at være pårørende til en voksen med ADHD.

Temaerne er:

  • ADHD-diagnosen
  • Kommunikation og samarbejde om hverdagens udfordringer
  • Udviklingsprocesser
  • Samarbejdsredskabet Kaptajn i eget liv.

Form

Kursusformen bliver en blanding af oplæg fra underviserne og fælles erfaringsudveksling.

Deltagerantal: 8

Omfang: 3 lektioner 1 gang om ugen, i alt 3 undervisningsgange

Tidspunkt: Tirsdage klokken 16-18 den 19., 26. marts og 2. april.

Sådan får du adgang til kurset

Tilmeld dig via link øverst på siden. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, se kontaktoplysninger under "Kontakt" her på siden.