At være voksen med en ADHD-diagnose kan give store udfordringer i hverdagen, men det kan også være svært at være pårørende, uanset om man er bror, søster, far, mor, ægtefælle, kæreste eller ven.

I oplægget præsenterer vi nogle af de erfaringer, vi har fra undervisningen og som pårørende og giver bud på, hvordan du, som pårørende, kan være med til at støtte i forhold til de udfordringer det giver at have ADHD.

Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog med speciallærere fra CSV Aarhus, Jens Brejnrod og Anne Thøgersen samt ADHD-pårørende fra Recovery-skolen. Vi har ikke svar på alt, men vi kan forhåbentligt være med til at give et nuanceret perspektiv på ADHD hos voksne.

Deltagerantal: 30

Omfang: 2 timer

Tidspunkt:

Oplæg 1: Torsdag d. 26.09.19 kl. 17-19

Oplæg 2: Torsdag d. 28.11.19 kl. 17-19, ved oplægsholdere Jens Brejnrod og Anne Thøgersen

Sådan får du adgang til kurset

Tilmeld dig via link øverst på siden. Pladserne tildeles efter først-til-mølle princippet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål, se kontaktoplysninger under "Kontakt" her på siden.