På kurset får du nogle grundlæggende indsigter, færdigheder og strategier, som du kan bruge i din hverdag, og som styrker din robusthed. Du skal være indstillet på at deltage aktivt og mellem undervisningsgangene afprøve og træne det, du lærer på kurset og indarbejde det i din hverdag. Ved kursets afslutning skal du gerne have afprøvet nogle overskuelige livstilsændringer, der kan støtte din trivsel. Det kan fx være at komme i bedre form eller at spise sundere.

Din livsstil afspejler sig i den energi, du har til rådighed. Vi ser på betydningen af motion, kostens sammensætning og søvnvaner. Du kommer til at arbejde med din selvforståelse og med at omsætte den til færdigheder, der kan støtte dig i dit hverdagsliv og i dit samspil med andre.


Tilbuddets indhold

Vi bruger flere forskellige undervisningsmetoder hver gang. Vi veksler mellem mundtlige oplæg fra underviserne, tv-klip og praktiske øvelser, som lægger op til refleksion, dialog og afprøvning. Nogle gange tager vi uden for skolen.

Overskrifter fra undervisningen:

  • Personligt energiregnskab.
  • Komfortzone og skridtet videre.
  • Hjernen og de forudsætninger, muligheder og begrænsninger den giver os som mennesker. Noget om, hvordan vi kan udvikle vores hjerne.
  • En medfølelsesfokuseret tilgang: Hvordan du kan få frigjort energi ved at lære at være mere omsorgsfuld over for dig selv.
  • Nærvær i nuet. Viden om - og træning i at være tilstede i nuet.
  • Accept og dine værdier som menneske. Hvilket liv vil du gerne leve? Og hvordan kommer du tættere på det gennem de valg, du træffer? Herunder: Hvad er vigtigt for dig som menneske?
  • Robusthed. Hvordan kan man undgå at komme i sine følelsers vold.
  • Grænsesætning.


Evaluering og dokumentation

Som en del af undervisningen arbejder du med dine egne mål for kurset. Undervejs og sidst i kurset evaluerer du målene og dit udbytte, bl.a. i en individuel samtale med underviserne. Det munder ud i en plan, der beskriver dine ressourcer i forhold til dine mål på kurset og det, du fortsat vil arbejde hen imod.

 

Tidspunkter for forløbet kan findes i Udbudskataloget for Rehabiliteringsforløb.