Du kan få hjælp til store og små problemer, og du kan også få anonym rådgivning.
Har du mistanke om eller kendskab til et barn, der er udsat for omsorgssvigt, overgreb eller på anden måde har brug for hjælp, skal du underrette kommunen.

Familiecentret

Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsats over for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Du kan altid kontakte Familiecentret i åbningstiden. Hvis du har en sagsbehandler, så kontakt gerne ham eller hende direkte. Uden for åbningstid kan du kontakte Socialvagten.

Rådgivning om radikalisering

Er du forældre, ven eller har du kendskab til en ung, der viser tegn på at være radikaliseret er der hjælp at hente.
Ring til os på 72 58 23 65 eller skriv til ojyl-kriminalpraeventiv@politi.dk.