Med indsatsen vil vi sikre udvikling og trivsel ved at skabe stabilitet på de områder af barnets og familiens liv, hvor det giver mening og er nødvendigt i forhold til de problemstillinger, familien og barnet står i her og nu. Målet er at mindske konfliktniveauet i familien og forebygge anbringelse. I får tilknytning til en familiekontaktpædagog, som har en ressourcefokuseret tilgang og fokus på en fleksibel indsats i hjemmet. Indsatsen kan også være en overgang fra anbringelse til hjemgivelse.

Når I modtager Familieindsats med Ventil, har I adgang til tilbuddet døgnet rundt, og som forældre har I mulighed for telefonisk sparring i dag- og aftentimerne.

Familiekontaktpersonens rolle

Familiekontaktpersonen hjælper jeres barn og familie med at skabe en meningsfuld hverdag. Støttens form og omfang tilpasses jeres behov som familie. I et samspil med jer, hjælper familiekontaktpersonen med at skabe mening og sætte retning for at nå målene i handleplanen.

Familiekontaktpersonen kan fx hjælpe med at skabe struktur i hverdagen og at få iværksat praktiske gøremål eller sociale aktiviteter i fritiden, som kan understøtte en bedre trivsel i familien. Det kan også handle om at motivere og fastholde skolegangen for barnet, at håndtere konflikter eller lignende.

Hvad er et støtteophold?

Støtteopholdet kan bruges som et led i at opnå målene i handleplanen ved, at I og jeres barn får tid hver for sig, samtidig med, at vi arbejder intensivt med jeres udfordringer. Under støtteopholdet har jeres barn sit eget værelse, som er indrettet med hans eller hendes personlige ting. Derudover er der fællesstue og køkken.

En del af Vikingedalen

Familieindsats med Ventil ligger i Vikingedalen, som ligger i Højbjerg. Vikingedalen ligger i naturskønne omgivelser, tæt på skov og strand, hvilket skaber gode muligheder for en bred variation af aktiviteter både på døgninstitutionen og ude i lokalområdet.

På området er der unikke udenomsarealer i et kuperet terræn ned mod skoven. Der er gymnastiksal, udendørs sportsfaciliteter, gårdhave, legeplads og bålplads, som aktivt inddrages i dagens aktiviteter.

Sådan får du adgang til tilbuddet

I skal henvises af Familiecentret.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens § 52.3.5. jf. § 66.