Vær opmærksom på, at du skal opgive e-mailadresse. Hvis du vil være anonym, kan du oprette en fiktiv e-mailadresse.

Vi tilbyder specialiseret hjælp til begge parter. I kan få viden om, hvad konsekvenserne er af psykisk og fysisk vold i hjemmet og nære relationer. I kan også få redskaber til at stoppe volden og dermed skabe et trygt miljø for jeres barn og jer selv.

Tilbuddet gælder alle børnefamilier, der bor i Aarhus Kommune og har brug for råd og vejledning i forhold til højkonfliktsituationer og vold i familien. I har mulighed for at få et anonymt forløb med 1-3 samtaler. Hvis I har gavn af det, men har brug for mere hjælp, er der mulighed for en hurtig henvisning til ”Indsats mod Vold” i Børnecentret.