Vær opmærksom på, at du skal opgive e-mailadresse. Hvis du vil være anonym, kan du oprette en fiktiv e-mailadresse.

Bag vold er der ofte en dyb fortvivlelse og stor desperation. Vi forsøger, sammen med den, der udøver volden, at forstå, hvorfor volden sker. Volden skal ikke retfærdiggøres, men at forstå den, er første skridt til at undgå den. Vi er ikke optagede af at finde skyld.

Vold er skadeligt for alle i familien – også for voldsudøveren selv. Det er invaderende for selvbilledet og kan sætte dybe psykiske spor.”

Hvis du efter de første 1-3 samtaler, har brug for yderligere hjælp, er der mulighed for en hurtig henvisning til Børnecentret.”