Hvis du er 14-17 år, bor i Aarhus Kommune og har brug for en, der lytter, kan du altid henvende dig til Ungekontakten, som er vores åbne rådgivning.
Derudover kan du kan få støtte og rådgivning i et individuelt forløb eller i et gruppeforløb.


Adgang til tilbuddet

Du skal henvises for at kunne deltage i de fleste af vores tilbud. Kontakt Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.