Tilbuddet er til kriminalitetstruede unge, der primært er 14 - 18 år gammel og har særligt brug for en hurtig og koordineret indsats. Unge, som flere gange har begået milde former for kriminalitet, alvorlig førstegangskriminalitet eller som har medvirket til at anstifte uro.
TUS arbejder tværfagligt, helhedsorienteret og med hurtig sagsbehandling. Den unge og den unges familie bliver altid inddraget i de tværfaglige møder sammen med relevante samarbejdspartnere fra den unges netværk.
TUS arbejder med metoden Signs of Safety.

Tilbuddets indhold

TUS-teamet mødes med den unge og den unges familie og laver en fælles handleplan, som beskriver de mål, indsatser og samarbejdspartnere, som skal indgå i forløbet omkring den unge. Den unge deltager i udarbejdelse af sin egen handleplan.
TUS-teamet består af en konsulent fra Børn og Unge, PPR, en repræsentant fra Østjyllands Politi og en mødeleder fra Socialforvaltningen.
På mødet udarbejdes en handleplan med inddragelse af den unge og familien.
Der følges op mindst hver 3. måned.

Adgang til tilbuddet

Kontakt Familiecentret.