Vi hjælper dig med at styrke dine evner, så du bedre kan hjælpe dig selv med at tackle hverdagens udfordringer.

Det er helt naturligt, hvis der er sider af din hverdag, du føler, du ikke selv kan magte. Fællesskaber er kernen i vores tilbud til dig. Her kan du være sammen med andre unge og få relationer til både unge og voksne. Det er af stor betydning for et godt ungdomsliv.

Sammen aftaler vi, hvilke forløb, der passer til dig.

Tilbuddets indhold

Vi har mange forskellige gruppeforløb og kurser.

I grupperne kan du fx blive bedre til at få styr på dit eget liv. Vi hjælper dig til større selvstændighed, selvværd og ansvarlighed, samtidig med, at du får mulighed for at knytte bånd og få nye venner undervejs.

Hver onsdag er det muligt at deltage i vores OnsdagsSalon, som er et større fællesskab. Vi spiser sammen, og derefter vælger du et af de tre spor:

  1. Kreativitet & design
  2. Sundhed & trivsel
  3. Refleksion & tanker.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Ungecentret Værkmestergade.