Vi hjælper dig med at styrke dine evner, så du bedre kan hjælpe dig selv med at tackle hverdagens udfordringer.

Det er helt naturligt, hvis der er sider af din hverdag, du føler, du ikke selv kan magte. Fællesskaber er kernen i vores tilbud til dig. Her kan du være sammen med andre unge og få relationer til både unge og voksne. Det er af stor betydning for et godt ungdomsliv.

Sammen aftaler vi, hvilke forløb, der passer til dig.

Tilbuddets indhold

Vi har mange forskellige gruppeforløb og kurser.

I grupperne kan du fx blive bedre til at få styr på dit eget liv. Vi hjælper dig til større selvstændighed, selvværd og ansvarlighed, samtidig med, at du får mulighed for at knytte bånd og få nye venner undervejs.

Hver onsdag er det muligt at deltage i vores OnsdagsSalon, som er et større fællesskab. Vi spiser sammen, og derefter vælger du et af de tre spor:

  1. Kreativitet & design
  2. Sundhed & trivsel
  3. Refleksion & tanker.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Ungecentret Skanderborgvej, se under "Kontakt".

Butikken, der kan 1000 ting.

Udefra ligner Butik 1000 ting en helt almindelig butik med smukke nips ting og isenkram. Her er farverige spande, Star Wars plakater og smykker i en mosaik af indtryk. Men den kan andet end at sælge ting.

Butik 1000ting er også et beskæftigelsestilbud, hvor unge mellem 14 og 23 år kan være tilknyttet i en kortere eller længere periode. Visionen og idéen med butikken er at skabe et udviklende og beskyttende miljø, hvor du som ung har mulighed for at få et indblik i et arbejdsliv.

Et udsnit af verden

Butik 1000 ting er et udsnit af den virkelige verden, hvor du som har et særligt behov får lov til at øve dig inden for de områder, som du ikke mestrer til fulde. Her bliver du, som ung, styrket i de færdigheder, som er nødvendige for at kunne arbejde i en butik, herunder kundebetjening, vareudstilling, varefremstilling, bestilling og meget mere.

Udover de faglige færdigheder spiller vilje til samarbejde, fællesskab og frihed under ansvar også en rolle, når man skal have en butik til at fungere. Efter et forløb i Butik 1000 ting vil du modtage et OCN-bevis som anerkendelse af de kompetencer, du har fået.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Ungecentret Skanderborgvej, find link til alle centre i Unge, Job og Uddannelse under "Kontakt".