Du kommer i praktik i en virksomhed, som sætter pris på de evner, du har. Et af formålene er at give dig en positiv oplevelse, som du kan bygge videre på. Du bliver en del af en almindelig arbejdsdag på en virksomhed, hvor der er brug for dig. Praktikken fungerer som et sikkerhedsnet, der skal gribe dig, inden du falder helt ud af almindelig skole og arbejde.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Familiecentret, se under "Kontakt".

Vi har fokus på at støtte dig ind i et beskæftigelsesforløb, hvor du opbygger kompetencer i forhold til fremtidig selvstændighed.

Udgangspunktet for Den Sociale Arbejdsplads er, at arbejdspladsen påtager sig en del af det socialpædagogiske arbejde.