Du er motiveret for at få et fritidsjob ved siden af dit skoleforløb eller et fritidsjob/fuldtidsjob, der bliver en del af din uddannelsesplan.

Et håndholdt fritidsjobforløb i UC Fritidsjob indeholder som udgangspunkt 2 individuelle indledende samtaler med en fritidsjobambassadør. I samtalerne snakker vi blandt andet om uddannelsesperspektiv, motivationsområde, hvilke kompetencer du kan/skal tilegne dig for at få et bestemt fritidsjob (og efterfølgende uddannelse) og eventuelle udfordringer. Derudover laver vi, i samarbejde med dig, en jobansøgning til dig.

Med udgangspunkt i samtalerne og din ansøgning hjælper vi dig med at finde et fritidsjob. Fritidsjobambassadøren kan deltage i jobsamtalen og laver en løbende opfølgning i de første 3 måneder af dit fritidsjob, hvor fritidsjobambassadøren står til rådighed for både dig og virksomheden.

Formålet med indsatsen er at øge dine personlige og sociale kompetencer og dermed forudsætninger for at begå dig på arbejdsmarkedet samt gøre dig i stand til at fastholde et fritidsjob. Derudover kan et fritidsjob være medvirkende til, at du udvikler kompetencer og får erfaringer, der kan lede dig videre i dit uddannelsesforløb samt skabe større afklaring ift. dit kommende uddannelsesvalg.

Det er muligt at booke en workshop ved UC Fritidsjob. Workshoppens formål er, i samspil med individuelle samtaler, at øge dit branchekendskab, gøre dig bekendt med krav, normer, kultur og uformelle regler på arbejdsmarkedet eller sætte fokus på jobsamtale eller jobansøgning.

UC Fritidsjob er forankret på UC Skanderborgvej, og vi har et tæt samarbejde med din UU-vejleder.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil høre mere, så ring til Ditte B. Kristensen på 41 85 62 17.