Vi har fokus på at hjælpe dig med at få øje på dine egne ressourcer og kompetencer. Vi arbejder med dig individuelt og i fællesskaber med de andre unge.

Vi sætter fokus på de ting, du er god til og sætter mål for de ting, du gerne vil blive bedre til. Udgangspunktet er, at vi i samarbejde med dig kan støtte dig i din udvikling.

Du kan bo i en af vores ungdomsboliger, men du kan også bo i egen lejlighed/på eget værelse eller hos dine forældre samtidig med, at du får hjælp. Når et forløb hos os er slut, håber vi, at du er blevet bedre til at håndtere din hverdag og kan fortsætte den gode udvikling med mindre eller slet ingen støtte.

Tilbuddets indhold

I et almindeligt TurBo-forløb får du tilknyttet to faste kontaktpædagoger, som vil lave aftaler med dig for, hvordan din uge skal forløbe. Vi er altid til rådighed, så du kan få kontakt til en medarbejder fra TurBo døgnet rundt.

Fællesskab er en del af omdrejningspunktet for TurBo, så det er derfor også nødvendigt, at du deltager i de fælles aktiviteter, som arrangeres med andre unge i TurBo-ordningen. Det kan være aktiviteter som at lave mad sammen, køre motor cross, tage på fisketure, teater og meget mere.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Myndighedscentret for Børn og Familier.

Vi kan tilbyde dig en struktureret hverdag, hvis du er 13–17 år, har højt skolefravær, har uroskabende adfærd, er kriminalitetstruet, eksperimenterer med stoffer eller har konflikter i din familie.

Mangler du motivation eller har du svært ved at passe din skole? Hos os får du en kontaktperson, der hjælper dig med at fastholde din skolegang og brobygger til et fritidsjob.

Tilbuddets indhold

Forløbet tilrettelægges sådan at du over tid går fra at blive støttet meget til at blive støttet mindre. Du kan bl.a. få hjælp til at blive vækket, blive kørt i skole og generel støtte til en struktureret hverdag.

Du får et ugeskema, der vil tage højde for dine udfordringer, ønsker, forudsætninger og behov. Ugeskemaet vil danne rammen for dine aftaler, aktiviteter, arbejdspraktik, undervisning, samt aftaler med bl.a. dine forældre.

Vi arbejder tæt sammen med dine forældre, samt eventuelt andre vigtige personer i dit netværk.