Du kan henvende dig anonymt i Ungekontakten og starte med at få rådgivende samtaler. Hvis du har brug for et længere rådgivningsforløb eller behandling, kræver det samtykke fra dine forældre og inddragelse af en familierådgiver.

Rådgivning

Det er ikke noget krav, at du vil ændre eller stoppe med dit brug af rusmidler for at få rådgivning – det vigtigste er, at du sammen med en behandler vil være med til at undersøge den funktion rusmiddelbruget har for dig, og hvordan rusmiddelbruget påvirker din hverdag.

Pårørende kan også få rådgivning

Hvis du er forælder eller er bekymret for en ung med et rusmiddelbrug, kan du også altid henvende dig for at få rådgivning i vores Ungekontakt. Vi har også et kursus, der varer 4 aftener, og som henvender sig til forældre, hvis ung har et problematisk brug af rusmidler. Forældre som har brug for et længere rådgivningsforløb, henvises via familierådgiver.


Behandling

Hvis dit forbrug har fysiske, psykiske eller sociale skadevirkninger, er du omfattet af behandlingsgarantien., Dvs. at du har ret til at starte i behandling senest 14 dage efter din henvendelse.
 
Behandlingen i teamet er ambulant, dvs. at du møder til samtale hos en behandler. I starten kan det være 1-2 gange i ugen, men det planlægges ud fra dit behov. Samtalerne vil have fokus på dit rusmiddelbrug, men også på din generelle trivsel. Samtalerne foregår som udgangspunkt i Ungdomscentret, men hvis det er bedre for dig, mødes vi gerne et andet sted, f.eks. hjemme hos dig eller vi kan gå en tur.

Dine forældre er vigtige, og har også brug for vejledning. Behandleren vil derfor involvere dine forældre i det omfang, det giver mening, hvilket du sammen med behandleren og dine forældre aftaler. Vi samarbejder ligeledes gerne med skole, læge eller andre relevante aktører.

Mange unge har et rusmiddelbrug grundet psykiske eller psykiatriske udfordringer. Det kan du, i forbindelse med et behandlingsforløb, få en psykologisk vurdering eller en psykologisk udredning, hvis du ønsker det. Vi hjælper ligeledes gerne med at få kontakt til psykiatrisk regi, hvis det bliver nødvendigt.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kan henvende dig i vores Ungekontakt, som vil sikre, at du får kvalificeret rådgivning. Du kan også henvises direkte til behandling eller rådgivning via din sagsbehandler i Ungecentret Værkmestergade.