Tilbuddets indhold

Kontaktstedet er et værested og frirum for dig, som er ung i Gellerup, hvor du kan få professionel råd og vejledning.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kommer bare forbi i åbningstiden.