Mangler du motivation eller har du svært ved at passe din skole? Hos os får du en kontaktperson, der hjælper dig med at fastholde din skolegang og brobygger til et fritidsjob.

Tilbuddets indhold

Forløbet tilrettelægges sådan at du over tid går fra at blive støttet meget til at blive støttet mindre. Du kan bl.a. få hjælp til at blive vækket, blive kørt i skole og generel støtte til en struktureret hverdag.

Du får et ugeskema, der vil tage højde for dine udfordringer, ønsker, forudsætninger og behov. Ugeskemaet vil danne rammen for dine aftaler, aktiviteter, arbejdspraktik, undervisning, samt aftaler med bl.a. dine forældre.

Vi arbejder tæt sammen med dine forældre, samt eventuelt andre vigtige personer i dit netværk.