Vi kan tilbyde dig behandling, så du bliver aktør i dit eget liv og mindsker eller helt stopper dit forbrug af rusmidler.
Vi kan også informere og rådgive dig anonymt. Det betyder, at du ikke behøver fortælle os dit navn.
Bag tilbuddet står Rusmiddelteamet, som er professionelle, socialfaglige rådgivere, behandler og psykologer, der rådgiver og behandler.

Tilbuddets indhold

Vi laver individuelle planer din behandling, og vi inddrager dine forældre. Dine forældre bliver også tilbudt særlige kurser for forældrene.
I særlige tilfælde kan behandlingen være omfattet af behandlingsgarantien. Så skal behandling iværksættes inden 14 dage efter, du har henvendt dig.

Adgang til tilbuddet

Kontakt Ungekontakten.