Tilbud til børn, der går i grundskole, og som:
 • Har problemstillinger, som gør det vanskelig for dem at være i egen klasse og SFO
 • Har svært ved at koncentrere sig, modtage fælles beskeder og følge undervisningen
 • Har ”bekymrende” fravær over en længere periode
 • Er udadreagerende og ofte kommer i konflikt med andre elever, lærere og pædagoger
 • Oplever og oplever sig "usynlige" i sociale fællesskaber
 • Opleves ukoncentreret/udadreagerende i hjemmemiljøet og derfor let kommer i konflikter
Vi træner børnene i at håndtere de udfordringer, der opstår i skolen. Vi inddrager barnet, lærerne, pædagogerne og familien, så I sammen kan understøtte barnets inklusion i klassen.
Vi kan:
 • Styrke barnet i at være aktiv i klassen
 • Øve barnet i at samarbejde med andre børn og voksne
 • Afhjælpe fastlåste konflikter i familien
 • Hjælpe forældre med at forstå deres børn på en måde, som støtter barnets udvikling
 • Styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre
 • Hjælpe med at udarbejde udviklingsmål for de professionelle omkring barnet
 • Deltage i løbende faglig sparring og supervision med personalet omkring barnet.

Tilbuddets indhold

Sammen med dit barn deltager du i en gruppe på 5-10 familier, hvor I får mulighed for at lære af hinandens erfaringer.
Et familieskoleforløb varer  -6 måneder og foregår 2 gange om ugen. De øvrige dage er barnet i sin egen klasse og har undervisning som normalt.
Det vurderes individuelt, om familien skal kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste.
Vi har afdelinger på Tilst Skole, Tovshøjskolen og i Vorrevang.
Familieskolen er et dagbehandlingstilbud under Børnecentret i samarbejde med udvalgte værtsskoler i Aarhus Kommune.