At blive mor eller far er en stor omvæltning og er ikke altid lige let. Hos os kan du få professionel støtte til at være forælder, eller hvis du bare er usikker på, hvad du skal gøre. Vi støtter dig i at få samling på alle de tanker og følelser, du kan have i forbindelse med forældrerollen.

Tilbuddets indhold

Behandlingen varer op til seks måneder, og begge forældre skal helst deltage i samarbejdet. Støtten kan for eksempel være hjælp til at aflæse og håndtere dit barns forskellige behov samt udvikle din følelsesmæssige relation til barnet. Så barnet også kan skabe en tryg følelsesmæssig tilknytning til dig.
Behandlingen foregår primært i Vuggestedet, og al behandling starter med et visitationsmøde. Ved afslutning af  behandling holder vi en status-/afslutningssamtale. Familierådgiver, sundhedsplejerske eller eventuel nær familie kan deltage i begge møder.

Adgang til tilbuddet

Du er altid velkommen til at kontakte Vuggestedet. Du kan også blive henvist i samarbejde med din jordemoder, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler fra Familiecentret.
Henvisninger fra samarbejdspartnere skal sendes skriftligt. Udfyld henvisningsskemaet for professionelle, som du finder her på siden.

Lovgrundlag

Tilbuddet er en tidlig indsats, som er både forebyggende og behandlende efter Lov om Social Service § 52, stk. 3 nr. 2 og 3 samt § 11, stk. 3.