Formålet med dagbehandlingen er, at du bliver klogere på dit alkoholproblem, og på hvilken rolle, det spiller i dit liv, så du fremadrettet bliver bedre i stand til at håndtere dit forhold til alkohol.

Du skal kunne forpligte dig på at være afholdende i de uger, du er i dagbehandling.

Du deltager i Dagbehandlingen fem uger fra mandag til tirsdag klokken 8:30-12 og torsdag til fredag klokken 8:30-12.

Hvis du har brug for antabus eller trangsdæmpende medicin til at understøtte din behandling, så tal med din behandler, om det kunne være en mulighed for dig.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen for at høre mere. Hvis du allerede er i behandling, kan du tale med din behandler om Dagbehandling kunne være et tilbud for dig.