Formålet med dagbehandlingen er, at du bliver klogere på dit alkoholproblem, således at du fremadrettet bliver bedre i stand til at håndtere dit forhold til alkohol.

Du skal kunne forpligte dig på at være afholdende i de uger, du er i dagbehandling.

Du deltager i Dagbehandlingen fem uger fra mandag til tirsdag klokken 8:30-12 og torsdag til freddag klokken 8:30-12.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du er velkommen til at kontakte Modtagelsen for at høre mere.