Ved individuelle samtaler bliver tilknyttet den samme behandler hele forløbet igennem. I samtalerne kan du og din behandler tale om de emner, der betyder noget for dig i forhold til dit brug af stoffer.

Behandlingen kan hjælpe dig med følgende:

  • Mindske eller helt stoppe forbrug af stoffer som for eksempel kokain, Amfetamin og Ecstasy eller hash
  • Mindske, stabilisere eller helt stoppe forbrug af stoffer som for eksempel heroin eller metadon
  • Nedtrappe, stabilisere eller stoppe forbrug af fx heroin og metadon med medicin. Læs mere under Sundhedsteamet.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt Rådgivningen.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 101.