Indledende samtale

Vi starter altid med en indledende samtale, hvor du har mulighed for at fortælle om dig selv og det, der fylder i dit liv lige nu. Ud fra det planlægger vi sammen dit videre forløb. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med til den indledende samtale.


Info om kurserne

På kurserne arbejder du med de udfordringer, du oplever i din hverdag. Vi tager udgangspunkt i dine egne ønsker og mål, og hvad der skal til for at nå dem. Vi har to forskellige kursusforløb:

1. Hjertesygdom i din hverdag

Kurset er til dig, der har haft hjertesygdom i kortere eller længere tid, og som ønsker at arbejde med, hvordan du bedst muligt lever med din hjertesygdom i hverdagen. På kurset vil du med små skridt arbejde dig i en sundere retning. Der er fokus på, hvordan du fastholder forandringer – også på længere sigt. Kurset indeholder bl.a. korte oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Vi mødes igen efter tre måneder til opfølgning. Sideløbende med kurset har du mulighed for at gå på et forløb med fysisk træning. Træningen varetages af en fysioterapeut. På kurset kan du:

  • Møde andre i samme situation 

  • Få redskaber til at arbejde med at forandre vaner 

  • Dele dine tanker og erfaringer med andre

  • Få fokus på, hvad der er vigtigt for dig 

  • Arbejde med hvordan du kan fastholde dine nye vaner 

  • Få mulighed for at høre mere om hjertekarsygdom 

2. Hjerterehabilitering

Hjerterehabiliteringsforløbet er et samarbejde mellem hjerteafdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Folkesundhed Aarhus, og din hjerteafdeling skal henvise dig til forløbet. Forløbet er en del af din efterbehandling efter blodprop i hjertet, ballonudvidelse, hjertekrampe, bypass-operation, hjertesvigt eller hjerteklap-operation.

Et hjerterehabiliteringsforløb hos Folkesundhed Aarhus består af et undervisnings- og træningsforløb på hold, hvor du får mulighed for at møde andre, som lever med en hjertesygdom. Du indkaldes til en indledende samtale, som tager udgangspunkt i dine behov. Her aftaler vi sammen, hvordan dit forløb skal være.

Forløbet kan indeholde:

  • Træningsforløb i gruppe varetaget af fysioterapeuter. Træningen består af konditions- og styrketræning med mulighed for individuelle hensyn

  • Et gruppebaseret kursusforløb varetaget af sygeplejersker og diætist. Her vil temaerne være din hjertesygdom, herunder fysiske og følelsesmæssige reaktioner, hjertesund mad og fokus på ændring af vaner. Der er korte oplæg, dialog og mulighed for erfaringsudveksling. Alternativt er der mulighed for at planlægge et individuelt tilrettelagt forløb, som ikke er gruppebaseret.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

  • Du kan blive henvist af din praktiserende læge eller personalet på sygehuset
  • Du kan ringe eller skrive til Folkesundhed 

 

Hvis du skal deltage i hjerterehabiliteringsforløbet (nummer 2), skal din hjerteafdeling på Aarhus Universitetshospital sende en henvisning til os.