Folkesundhed Aarhus tilbyder et forløb i aktiv smertehåndtering til dig, der lever med smerter. Forløbet er et aktivt selvhjælpskursus, hvor du får mulighed for at samle redskaber til bedre at kunne leve et godt og aktivt liv på trods af dine smerter. Forløbet indeholder ikke udredning, behandling eller diagnosespecifik rådgivning.

 

Hvordan kan jeg deltage?

For at deltage i forløbet skal du først have en indledende samtale. Det kan du få ved at kontakte os eller udfylde vores kontaktformular.

 

Info om kurset

Forløbet indledes med en individuel afklarende samtale hos en sundhedsmedarbejder. Med udgangspunkt i dine behov aftaler vi det videre forløb herunder muligheden for at deltage i et gruppeforløb.

På gruppeforløbet vil du bl.a.:

  • møde andre i samme situation
  • blive i stand til på en mere hensigtsmæssig måde, at håndtere hverdagen med smerter
  • få kendskab til redskaber, som kan gøre det muligt at magte de daglige udfordringer
  • forhåbentlig få en øget oplevelse af kontrol og en øget livskvalitet.