•  Personer, der er fyldt 65 år
 •  Førtidspensionister
 •  Gravide i 2. og 3. trimester
 •  Borgere med kroniske sygdomme m.v. efter lægelig vurdering, herunder:
    -  kroniske lungesygdomme
    -  hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
    -  diabetes l eller 2 (sukkersyge)
    -  medfødt eller erhvervet immundefekt
    -  påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
    -  kronisk lever- og nyresvigt
    -  andre alvorlige eller kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza
       udgør en alvorlig sundhedsrisiko
    -  svær overvægt (vejledende BMI>40)
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter

I Aarhus Kommune kan du blive vaccineret hos de fleste praktiserende læger og på nogle apoteker. 

Hjemmevaccination: Influenzavaccination i eget hjem er GRATIS for alle immobile (gangbesværende) borgere, der er fyldt 65 år, er førtidspensionister, kronisk syge eller svært overvægtige. Prisen for hjemmevaccination for borgere, som ikke falder ind under gratisordningen, er 330 kr. Meld dig til hjemmevaccination

I år bliver du foruden influenza også vaccineret mod pneumokok. Læs mere om vaccinationen på www.tostik.rm.dk