•  Personer, der er fyldt 65 år
 •  Førtidspensionister
 •  Gravide i 2. og 3. trimester
 •  Borgere med kroniske sygdomme m.v. efter lægelig vurdering, herunder:
    -  kroniske lungesygdomme
    -  hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
    -  diabetes l eller 2 (sukkersyge)
    -  medfødt eller erhvervet immundefekt
    -  påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
    -  kronisk lever- og nyresvigt
    -  andre alvorlige eller kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza
       udgør en alvorlig sundhedsrisiko
    -  svær overvægt (vejledende BMI>40)
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter

I Aarhus Kommune kan du blive vaccineret hos de fleste praktiserende læger og på dit lokalcenter, hvor vaccinationsfirmaer og ældreforeninger arrangerer særlige vaccinationsdage. Du kan gå ind på dit lokalområdes egen hjemmeside og se, hvornår der er influenzavaccination i dit område eller kontakte lokalcentret direkte. Du kan også få yderligere information hos din praktiserende læge.

Hjemmevaccination: Influenzavaccination i eget hjem er GRATIS for alle immobile (gangbesværende) borgere, der er fyldt 65 år, er førtidspensionister, kronisk syge eller svært overvægtige. Prisen for hjemmevaccination for borgere, som ikke falder ind under gratisordningen, er 330 kr.

Herunder kan du se et program for, hvornår Danske Lægers Vaccinations Service kommer rundt i Aarhus med tilbud om vaccination. Der er ingen tilmelding, så du møder blot op. Hører du ikke til gratisordningen, kan du blive vaccineret for 200 kr., som betales på stedet.

Danske Lægers Vaccinations Service