Hvis I som arbejdsplads ønsker at støtte jeres medarbejdere til et røgfrit (arbejds-)liv, kan vi bidrage med viden og rygestopforløb for jeres medarbejdere.

Tilbuddet er gratis under forudsætning af, at I som arbejdsplads arbejder med følgende områder i forhold til rygning:

  • Formulerer en aktiv rygepolitik
  • Sætter en dato for indførelse af røgfri arbejdstid inden for max. et år
  • Indfører strukturelle ændringer, der understøtter processen frem mod et røgfrit miljø

Hvis der er mere end 5 deltagere, kan rygestopforløbet foregå på arbejdspladsen.

Ønsker du at vide mere om røgfri arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 40 12 45 43 eller sende en mail rygestop@mso.aarhus.dk

Et gruppeforløb for medarbejdere består typisk af 6 mødegange med én mødegang pr. uge. Hver mødegang varer 2 timer.