Det betyder, at pr. 1/3 2023 tilbydes alene primær-vaccinationer (de "gamle", første vacciner) - til f.eks. borgere som aldrig er vaccineret, eller borgere som er stamcelletransplanterede og skal vaccineres på ny. Kontakt egen læge eller vaccinationscentret, hvis du har brug for primær-vaccination.

Du vil derfor ikke længere kunne booke tid til en booster-vaccine, eller lave aftale om en sådan i eget hjem.