I selvbetjeningsløsningen Mit Sygefravær på Borger.dk kan du sende oplysninger, som Aarhus Kommune skal bruge til at behandle din sygefraværssag.

Hvis du lider af en livstruende sygdom, kan du vælge ikke at deltage i kommunens opfølgningsindsats.

Læs mere i pjecen om standby-ordningen 

Fokus på fastholdelse

Langt de fleste er kun sygemeldt i en kort periode. Hvis du er syg i længere tid, har kommunen fokus på, at du fastholder din tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor vil du løbende være i kontakt med jobcentret undervejs i dit sygdomsforløb. Formålet er, at du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Din tilbagevenden til arbejdsmarkedet kan også ske gradvist via en delvis raskmelding.