Senest efter fire ugers sygdom skal din arbejdsgiver indkalde dig til en samtale for at finde ud af, hvordan du i en eller anden grad kan bevare kontakten til din arbejdsplads. Hvis din sygdom er langvarig, er der måske mulighed for at arbejde på nedsat tid eller med særlige opgaver.

Hvis din sygdom er langvarig, er der måske mulighed for at arbejde på nedsat tid eller med særlige opgaver.

Hvis din arbejdsgiver ønsker det, skal I sammen udfylde en mulighedserklæring. En mulighedserklæring er en ny form for lægeerklæring, der afdækker hvilke arbejdsopgaver du eventuelt kan løse trods din sygdom.

Hvis du forventes at være syg i mere end 13 uger, tager kommunen som hovedregel kontakt til din arbejdsgiver for at undersøge, om du kan genoptage arbejdet helt eller delvist.

A-kasserne skal senest efter fire ugers sygdom indkalde dig til en samtale. Senest en uge efter samtalen skal A-kassen informere kommunen om samtalens indhold.

Kommunen skal følge op på din sygemelding inden for otte uger. Du vil få tilsendt et oplysningsskema i din e-postkasse.

Du skal udfylde skemaet og sende den retur til kommunen via Mit Sygefravær på borger.dk

Skemaet bruges i den opfølgningssamtale du bliver indkaldt til.

I samarbejde med jobcentret skal der lave en plan for, hvordan du hurtigst muligt kan blive raskmeldt. Det kaldes en opfølgningsplan. For at bevare retten til sygedagpenge, skal du aktivt medvirke i opfølgningen.

Kommunen skal følge op på din sygemelding, det sker mellem hver fjerde uge og tredje måned. Hvor tit der følges op på din sygemelding afhænger af din konkrete helbredssituation. Ved hvert opfølgning tager kommunen stilling til, om du stadig er berettiget til sygedagpenge, og om du kan arbejde helt eller delvist.