Du skal i første omgang betale hele regningen selv og derefter udfylde den Digitale Ansøgningsblanket, hvor du også vedhæfter din faktura og kvittering for betaling.

Lægen/behandleren skal kvittere for, at regningen er betalt. Derudover skal regningen vise:

  • Hvilket lægefagligt speciale, der er tale om
  • Hvilken behandling, der er givet
  • Tidspunktet for behandlingen
  • Hvad behandlingen har kostet

Dit tilskud svarer til det, der ydes til patienter i sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at tilskuddets størrelse er afhængig af den behandling, du har fået, samt hvilken takst der er gældende på behandlingstidspunktet.

Du får ikke tilskud til alle typer behandlinger, og tilskuddets størrelse kan ændre sig efter et bestemt antal behandlinger.

Du kan forvente op til en måned i sagsbehandling.

Når vi har behandlet din sag, modtager du en opgørelse over dit tilskud i din digitale postkasse.

Tilskuddet indsættes på din NemKonto.

På borger.dk kan du læse om sygesikring og sikringsgrupper.

Gå til borger.dk