Hvis du kan behandles på almindelige handicapvenlig indrettede tandklinikker, eller du kan benytte de eksisterende tandplejetilbud - men har fravalgt det af sociale eller andre grunde - er du ikke berettiget til omsorgstandpleje. 

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. 

De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk i vores journalsystem. 

Du skal ansøge om omsorgstandpleje via skemaet herunder. Udfyld ansøgningsskemaet og send det til os.

Send det udfyldte ansøgningsskema til vores digitale postkasse

eller: Sundhed og Omsorgslinjen, Grøndalsvej 1D, 8260 Viby J.

  • Forebyggende og vedligeholdende behandling, evt. af henholdende karakter. 
  • Almen og individuel forebyggelse inklusive hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning om og instruktion i tandpleje til den enkelte borger og til relevant omsorgspersonale. 
  • Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. 
  • Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen, så den bevares i god funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede tilstand. 
  • Nødvendig protesebehandling for at opretholde en tilstrækkelig tyggefunktion. 
  • Regelmæssige tilsyn 2 gange årligt og efter behov. 
  • Lettere undersøgelser, tandrensninger og behandlinger, herunder fremstilling af proteser, kan foregå i borgerens hjem eller på plejecenter/plejehjem eller lokalcentret og vil være mest muligt tilpasset den enkeltes behov og ønsker. 
  • Større tandarbejde som tandfyldninger, tandudtrækning og røntgen foregår på en af voksentandplejens tandklinikker. Her er også personlift.  
  • Tandplejen kan dog ikke tilbyde hjælp, hvis du har behov for at blive forflyttet. Her skal der være en hjælper til stede. 

Pr. 1. januar 2018 er der igen indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje, i stedet kan vælge at blive behandlet af privatpraktiserende tandlæge. Borgere, der ønsker at benytte denne mulighed, skal kontakte den kommunale tandpleje, før der indgås aftale med en privat behandler. Påbegyndelse af særlig kostbare behandlinger skal godkendes af kommunen inden iværksættelsen. 

Der er en fast egenbetaling, som betales én gang årligt via pensionen. Beløbet i 2020 er 540 kr. Beløbet reguleres én gang årligt. Egenbetalingen dækker behandlingen uanset omfang. 

Du kan søge om hel eller delvis dækning af udgifterne til omsorgstandpleje ved Pensionskontoret. Læs mere på borger.dk 

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen ’Danmark’, har du mulighed for at få tilskud til egenbetalingen. 

Du skal selv sørge for evt. transport til omsorgstandpleje, og du skal selv betale udgiften. 

Handicapkørsel kan benyttes til omsorgstandpleje. Ved handicapkørsel er der mulighed for, at du kan tilkøbe brug af trappetjener. 

Der er mulighed for at søge dækning af udgifterne til transport via personligt tillæg i Ydelsescentret i Beskæftigelsesforvaltningen eller som nødvendig merudgift i Voksen Handicap i Socialforvaltningen. 

Du kan kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00 alle hverdage mellem kl. 8 og 15. Se kontaktoplysninger her på siden.