Hvem kan få tilskuddet?

Det kan du, hvis du modtager ydelser efter Aktivloven på integrationsydelses-, kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsniveau. Det vil sige, at du modtager:  

  • Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
  • Hjælp efter paragraf 27a som førtidspensionist, der ikke opfylder optjeningsbetingelserne for fuld førtidspension. Din ydelse må ikke overstige integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau.
  • Revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, hvis din ydelse ikke overstiger den ydelse, du ville få i integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, og du i øvrigt opfylder de økonomiske betingelser for at få integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp.