Ydelsescentret skal vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for at betale udgiften selv.

Din ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor indgives før behandlingen udføres.