Genoptræningen tager afsæt i de aktuelle funktionsnedsættelser, som din genoptræningsplan retter sig mod. Når du starter genoptræning hos Ortopædisk GenoptræningsCenter, vil vi altid starte med en indledende individuel samtale og undersøgelse. Under samtalen afklarer vi, hvilken betydning din aktuelle funktionsnedsættelse har både for din daglige livsførelse og for det fokus, der skal være i din genoptræning. Målet for genoptræningsforløbet formuleres i et samarbejde mellem dig og ergo- eller fysioterapeuten og er rettet mod de aktuelle funktionsnedsættelser.

Den videre genoptræning planlægges og gennemføres med afsæt i dine ønsker og mål og tager udgangspunkt i din aktive deltagelse.

Er du henvist efter skade på fingre, hånd, underarm, skulder, hofte/bækken, hofte, knæ og fod/ankel vil din genoptræning typisk opstartes som et individuelt forløb. Er du henvist efter skade på dit korsbånd eller med en rygproblematik, vil din genoptræning typisk foregå på hold.

Ergo- eller fysioterapeuten indgår altid aktivt i eksternt og internt tværfagligt samarbejde, der understøtter dit genoptræningsforløb. Herunder samarbejde med vores kolleger i lokalområderne samt jobkonsulenterne i forbindelse med den Tværfagligt Koordinerede Indsats.