I naturtræningen forventer vi, at du deltager aktivt og gør dig overvejelser om, hvad du har behov for i din træning. Vi bidrager med vores faglige kompetencer, så vi i samarbejde er i stand til at tilpasse naturtræningens aktiviteter til dit niveau.

Hvis du er motiveret for naturtræning, kan du tale med din terapeut på Ortopædisk GenoptræningsCenter om muligheden for det.