På Ortopædisk GenoptræningsCenter har vi stor opmærksomhed på at vejlede dig bedst muligt tilbage til arbejdsmarkedet, når det er relevant. I visse tilfælde har vi mulighed for at tilbyde dig, der er sygemeldt fra dit arbejde, et tværfagligt koordineret samarbejde mellem din terapeut og en jobkonsulent. På Ortopædisk GenoptræningsCenter har vi to jobkonsulenter, der arbejder med sygemeldte borgere. Jobkonsulenterne i sygedagpengeopfølgningen er ansat i Job og Sundhed, Jobcenter Aarhus. I hvert enkelt tilfælde er det en tværfaglig vurdering af terapeut og jobkonsulent, som afgør, om du kan deltage i denne indsats.

Vi synes, det er meget vigtigt, at du deltager aktivt i din plan for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og vi vil efter bedste evne understøtte dig i, at du lykkes med at gennemføre din plan.