Du er altid velkommen til at kontakte Hjerneskadeteamet.

Hjerneskadeteamet kan hjælpe med at sikre en god overgang fra indlæggelse på hospitalet til den videre rehabilitering i Kommunen. Ved behov, kan Hjerneskadeteamet også deltage i udskrivningsmøde/videomøde med henblik på planlægning af det videre rehabiliteringsforløb.

Hjerneskadeteamet tilbyder

  • Individuelle samtaler med borger/pårørende
  • Opfølgende telefonisk kontakt til borger
  • Fælles statusmøde med borger, pårørende og relevante aktører
  • Borger/pårørende kan selv kontakte Hjerneskadeteamet ved behov
  • Neurofaglig rådgivning til samarbejdspartnere


Vi er i tæt samarbejde med Aarhus Kommunes Neurocenter omkring borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.

Ved spørgsmål ifm. med udskrivelse af borger uden genoptræningsplan, kan Hjerneskadeteamet kontaktes for råd og vejledning på tlf. 87 13 40 50 kl. 9-12.

Hjerneskadeteamet har mulighed for at indstille til forløb på Hjerneskadecentret efter en individuel vurdering.


Henvisning til Hjerneskadeteamet
Sker ved at udfylde henvisningsskabelonen, som findes på hjemmesidens forside under download.