Følgerne efter en hjerneskade kan være meget forskellige og omfatte både fysiske, kognitive, sproglige, følelsesmæssige og sociale problemer.

Har du brug for vejledning og rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte Hjerneskadeteamet. Du kan selv kontakte os, det kræver ikke henvisning og der er ingen ventetid.

Hvis vi skønner behov for det, vil du blive tilknyttet en fast hjerneskadekoordinator.

Hjerneskadeteamet er et tværfagligt team bestående af socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeuter. Der inddrages neuropsykologisk og lægefaglig sparring ved behov.

Hjerneskadeteamet tilbyder

  • Individuelle samtaler med borger/pårørende
  • Opfølgende telefonisk kontakt til borger
  • Fælles statusmøde med borger, pårørende og relevante aktører
  • Rådgivning og oplysning om tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade


Individuelle samtaler foregår i Hjerneskadeteamet eller som videomøde. I særlige tilfælde kan hjemmebesøg aftales.
Hjerneskadeteamet ligger på MarselisborgCentret, her er gratis parkering og elevator.

Hjerneskadeteamet samarbejder med øvrige afdelinger i Aarhus Kommune, fx Jobcentret, og kan derfor hjælpe med at skabe overblik og anvise videre, herunder til bevilligende myndighed.