Følgerne efter en hjerneskade kan være meget forskellige og omfatte både fysiske, kognitive, sproglige, følelsesmæssige og sociale problemer.

Har du brug for vejledning og rådgivning, kan du selv kontakte Hjerneskadeteamet, det kræver ikke henvisning.

Hjerneskadeteamet er et tværfagligt team bestående af socialrådgiver, fysioterapeut og ergoterapeuter. Der inddrages neuropsykologisk og lægefaglig sparring ved behov.

Hjerneskadeteamet tilbyder

  • Individuelle samtaler med borger/pårørende
  • Opfølgende telefonisk kontakt til borger
  • Fælles statusmøde med borger, pårørende og relevante aktører

Hjerneskadeteamet samarbejder med øvrige afdelinger i Aarhus Kommune og kan derfor hjælpe med at skabe overblik og anvise videre, herunder til bevilligende myndighed.