Hvis du har fået en hjerneskade, er du pårørende til en person med erhvervet hjerneskade - eller er du fagperson? Uanset hvad, er du velkommen til at kontakte Hjerneskadeteamet.

Kontakt Hjerneskadeteamet hvis:

  • Du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for generel eller personlig rådgivning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskade.
  • Du er pårørende til en person, der har pådraget sig en hjerneskade, og har brug for e generel eller personlig rådgivning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskaden.
  • Du har brug for information eller rådgivning om Aarhus Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.
  • Du er fagperson, og har brug for konkret rådgivning, vejledning eller en særlig koordinerende indsats med kommunens rehabiliteringsmæssige indsats.