Ved henvisning til Hjerneskadeteamet bedes henvisningsskabelonen være udfyldt. Henvisningsskabelonen findes under download.

Målgruppe

Alle borgere på 18 år og derover, der har følger efter en erhvervet hjerneskade, grundet sygdom eller ulykke i henhold til følgende diagnoser:

  • Blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjernehindeblødning
  • Kranietraume (ikke hjernerystelse)
  • Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
  • Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
  • Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune.

Hjerneskadeteamets indsats i forbindelse med borgers indlæggelse/udskrivelse på hospital

Når borgere fra Aarhus Kommune indlægges på grund af en erhvervet hjerneskade, anmodes personalet om at informere om og udlevere Hjerneskadeteamets pjece til borger og dennes pårørende.

For at sikre en smidig overgang fra hospitalet til den videre kommunale rehabiliteringsindsats opfordres hospitalet desuden til at kontakte Hjerneskadeteamet, hvis der vurderes behov for teamets inddragelse i forbindelse med udskrivelsen. Med samme formål vil Hjerneskadeteamet gerne løbende orienteres af hospitalerne om borgere, der er indlagt til videre neurorehabilitering efter den akutte indlæggelse.  

Ved behov kan Hjerneskadeteamet deltage i udskrivningsmøder (fx videomøder) sammen med borger, pårørende og de involverede kommunale og regionale samarbejdspartnere med henblik på planlægning af det videre rehabiliteringsforløb. Den tilknyttede hjerneskadekoordinator vurderer herudfra hvordan den videre opfølgning fra Hjerneskadeteamet skal foregå.

Opfølgning i regi af Hjerneskadeteamet/hjerneskadekoordinator kan foregå i form af:

  • Individuelle samtaler med borger/pårørende
  • Opfølgende telefonisk kontakt til borger
  • Fælles statusmøde med borger, pårørende og relevante aktører

eller

  • Borger/pårørende kontakter selv Hjerneskadeteamet ved behov
  • Neurofaglig rådgivning til samarbejdsparter

 

Bemærk:
Ved behov for pleje/praktisk hjælp, hjælpemidler eller lignende kontaktes Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 8713 1600.

Ved behov for sociale ydelser, herunder bostøtte kontaktes Rådgivning og Visitation på telefon 8940 1441.