At blive ramt af en hjerneskade kan være svært for både den ramte og de pårørende, da det ofte medfører en ændret hverdag. Følgerne efter en hjerneskade kan være meget forskellige og omfatte både fysiske, kognitive, sproglige, følelsesmæssige og sociale problemer, og der kan i den forbindelse være brug for særlig vejledning og rådgivning.

Målgruppe

Alle borgere på 18 år og derover, der har følger efter en erhvervet hjerneskade, grundet sygdom eller ulykke i henhold til følgende diagnoser:

  • Blodprop i hjernen, hjerneblødning eller hjernehindeblødning
  • Kranietraume (ikke hjernerystelse)
  • Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
  • Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
  • Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune. 

Kontakt Hjerneskadeteamet

  • Hvis du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for generel eller personlig rådgivning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskade.
  • Hvis du har brug for information eller rådgivning om Aarhus Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.