Særligt til pårørende

En hjerneskade rammer ikke blot den enkelte, men påvirker hele familien/netværket omkring den hjerneskaderamte.

Som pårørende er det derfor vigtigt, at du også tager vare på dig selv og får den relevante hjælp og støtte. Hvordan man mest hensigtsmæssigt tager vare på sig selv som pårørende kan være forskelligt, men det kan fx være i form af psykologsamtaler eller samtalegruppe samt samvær med andre pårørende til hjerneskaderamte.

Tilbud til pårørende

Du kan finde tilbud for pårørende hos bl.a. Folkesundhed Aarhus, Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen.

Som pårørende er du endvidere en meget vigtig aktør i den hjerneskaderamtes rehabiliteringsforløb – både i forhold til at supplere med informationer, som den hjerneskaderamte ikke altid selv er i stand til at huske eller formidle, samt som sparringspartner i forhold til fagpersonerne omkring den hjerneskaderamte. Desuden er du højest sandsynligt den vigtigste person til at støtte og hjælpe den hjerneskaderamte i hverdagen.

Hjerneskadeteamet, genoptræningssteder og centre i Aarhus Kommune der arbejder med hjerneskaderamte, har alle fokus på at inddrage de pårørende mest muligt.

I Hjerneskadeteamet inviterer vi altid pårørende med, når en hjerneskaderamt indkaldes til samtale.

Du er som pårørende meget velkommen til, at kontakte Hjerneskadeteamet og få råd og vejledning i forhold til din situation som pårørende. Vær dog opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at gå konkret ind i en sag, medmindre der er samtykke fra den hjerneskaderamte.