Vælger du at træne dit barn derhjemme, skal du sørge for en af to ting:
  • At barnet også bliver undervist, hvis det er i skolealderen, eller
  • At barnet får leg og samvær med andre børn. 

Du kan også vælge at kombinere hjemmetræning med et dagtilbud som f.eks. børnehave eller skole kombineret med støttetimer.

Vejledning til hjemmetræning

Du kan få et ABA supervisionsforløb til dig og dit barn, hvis du har fået et hjemmetræningsforløb til dit barn efter Serviceloven.

Hvad betyder ABA?

ABA står for Applied Behavior Analysis. På dansk betyder det anvendt adfærdsanalyse.

Hvad er ABA supervision?

  • Supervision til dig som forælder: Du får supervision fra en supervisor i forhold til de udfordringer, dit barn har, og hvordan du som forældre bedst muligt kan hjælpe dit barn.

  • Observation af dit barn: Supervisoren observerer dit barn for at sikre, at den supervision, du får som forælder, tager udgangspunkt i dit barns dagligdag.

  • Vejledning og sparring til de professionelle omkring dit barn: De professionelle omkring dit barn får vejledning og sparring fra supervisoren, så de får kendskab til dit barn. På den måde bliver det muligt for de professionelle at arbejde med de samme ting i forhold til dit barn, som I arbejder med derhjemme.

Vil du vide mere?

Har dit barn fået bevilget hjemmetræning, eller overvejer du at søge om hjemmetræning til dit barn? Så er du velkommen til at kontakte konsulent Søren Kronborg Pedersen på tlf. 2174 4221 eller mail sped@aarhus.dk.

Du kan læse om hjemmetræning i § 32 a, om særlige dagtilbud i § 32 og om den børnefaglige undersøgelse i § 50 i Lov om Social Service (Lovbek. nr. 102 af 29. januar 2018).